Botum Formica
Sexologisk och psykologisk mottagning för Dig

BOTUM FORMICA

I en by i södra Frankrike fick vi en historia berättad. I byn fanns en brunn och runt den en lund skuggad av svalkande träd. Platsen användes för kontemplation. Dess vatten ansågs ha hälsobringande effekter. En gång trillade en liten pojke ner i brunnen. Byborna blev förtvivlade och fruktade att han mist sitt liv. Kaos utbröt. Mitt i all tumult hördes så en klar, liten röst och snart därpå sågs en hand och en kropp kränga sig över brunnskanten. Han hade överlevt. Men hur?

Jo, för i alla brunnar finns en stege som leder upp. Mot ljuset.

Vi träffades av berättelsen och tänkte på de människor vi mött som upplevt sig nått sin botten. Den kändes hoppfull och gav oss tilltro. För även i livets mörkaste hålrum finns en väg upp. Mot ljuset. Mot en bättre livskvalitet. 

Det är vår utgångspunkt.


Grundare av Botum Formica

Vi som driver Botum Formica heter Marie och Håkan Guiron. Vi erbjuder utbildningsinsatser, handledning, psykologisk/sexologisk behandling, vårdbemanning samt läkarkonsultationer. All behandling sker antingen på plats på vår mottagning på Sveavägen eller digitalt.

Efter många års arbete som psykolog respektive läkare inom olika vårdorganisationer har vi upplevt att många hjälpsökande personer far illa i mellanrummet av sina behov och organisationers krav och långa vårdköer. Vi erbjuder korta handläggningstider, stabilitet och respekt för individen. Vi är erfarna, balanserade och intresserade!

Mottagningen är centralt belägen i hjärtat av Stockholm på Sveavägen 130.

Varmt välkommen!


Om Marie

Legitimerad psykolog, Diplomerad sexualupplysare (Svensk förening för sexologi), Auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS), Diplomerad Mindfulnessinstruktör (Mindfulnesscenter), Diplomutbildning i Gruppanalys (Gruppanalytiska institutet). Grundutbildad i psykodynamisk terapi.

Andra vidareutbildningar har innefattat specialisering i kris och krisstöd, KBT för panikångest och neuropsykiatrisk problematik, samt kurser på avancerad nivå i rättspsykologi och autonom/ emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd.

2021-2022 hade Marie ett skribentuppdrag  i utvecklandet av ett internetbaserat självhjälpsprogram för Sexuell rehabilitering efter prostatacancer, vilket lanseras på 1177 Stöd och Behandling under 2023. I uppdraget ingick även författande av utbildningsmaterial för behandlare. Hon har medverkat i den finska tidningen Iltalehti kring parbehandling och Svensk Urologi/SUF nytt mars 2023, https://urologi.org/wp-content/uploads/2023/03/SvUrologi_1-23_ma.pdf

Marie har arbetat 10 år med psykologisk behandling inom specialistpsykiatrin och sedan 2015 med sexologisk behandling på ANOVA, Mansmottagningen i Järva och på Emotivum AB. Marie tror på att sätta individens behov i främsta rummet och anpassar behandlingen därefter. Behandlingen kan bäst beskrivas som integrativ.

Om Håkan

Legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Därutöver en Master of Science i biologi med fördjupade studier i neurobiologi, genteknik och växtbioteknik. Vidareutbildningar inom motiverande samtal, krisstöd och ledarskap. Han har arbetat 11 år inom sjukvården i flera olika Landsting för såväl offentliga som privata vårdgivare och lika länge i arbetsledande funktion inom statlig ungdomsvård.

Håkan ser läkararbetet som ett hantverk där nyckeln till framgång är att välja rätt verktyg vid rätt tidpunkt i samarbete med patienten. Individuella samtal

 • Kriser; akuta och av mer långvarig karaktär

 • Depressiva och ångestrelaterade besvär

 • Stress och utmattning

 • Ensamhetsproblematik

 • Stöd i att hantera neuropsykiatriska svårigheter

 • Sorg

 • Ofrivillig barnlöshet

 • Chefscoachning

 • Läkemedelsbehandling

 • Patientutbildning avseende diagnoser

 • Rådgivande samtal

 • Intyg

Sexologisk mottagning

 • Rådgivning

 • Lustproblematik

 • Erektionsproblem

 • Tidig utlösning

 • Orgasmsvårigheter

 • Smärta vid samlag

 • Tvångsmässig sexualitet (porrmissbruk)

 • Svårigheter att hantera ett problematiskt tändningsmönster

 • Fetischer

 • Svårigheter med sexuell idenititet

 • Sexuell rehabilitering efter cancerbehandling

Parsamtal

En väg till att må bättre både på egen hand och som par står ofta att finna genom att arbeta med sin relation. Vi har stor erfarenhet av att möta par i kris som önskar fördjupa sin emotionella och relationella kontakt. Vanliga teman är:

 • Olika behov av närhet eller skillnader i sexuell lust

 • Känslor av svek

 • Otrohet

 • Kommunikationssvårigheter

 • Rädsla att bli övergiven

 • Svårigheter i föräldrarollen

Behandlingen skräddarsys efter behov och kan innefatta både samtal och mer praktiska övningar att arbeta med hemma (kommunikations- och kroppsbaserade övningar).PRISER                

 • Individuell konsultation: 1100 kr för 45 min hos Marie.

 • Parsamtal: 2200 kr (alltid 90 min initialt).

 • Parsamtal 60 min: 1800 kr (möjligt då ni är igång).

 • Läkarkonsultation: 1500 kr (45 min).

 • Omfattande intyg: 3200 kr (per timme)

 • Fakturering: vid slutet av månaden, 30 dagars betalningstid

 • Avbokningsregler: 24 h innan utsatt tid alt ombokning inom en vecka. Senare avbokningar innebär debitering till fullt pris.

Vi arbetar ofta i nära samarbete för ett patientcentrerat helhetsperspektiv och tror på vikten av kontinuitet och kommunikation för att skapa den bästa vården för Dig.

Telefon: 076-022 69 75

Lämna gärna ett meddelande på röstbrevlådan så ringer vi upp snarast.
Namn E-post Meddelande Skicka in